Temaperiod i oktober: Reformation idag

Reformation idag A5

 

I år är det 500 år sedan Martin Luther startade det som kom att bli en reformation av den dåvarande Romersk-katolska kyrkan. Hans intention var inte att bilda någon ny kyrka, men det blev resultatet och Svenska kyrkan/EFS är en del av denna. Men vad innebär Reformationens slagord för oss idag? Är utrop som ”Skriften allena” relevant för oss idag? I så fall: på vilket sätt? Denna temaperiod kommer att försöka förankra reformationen i vår egen tid. Vad behöver vi reformera idag? På vilket sätt?

1 oktober, Nåden allena, Anton Flood

8 oktober, Kristus allena, Jonas Nordén

15 oktober, Tron allena, Jonas Hallabro (OBS – På EFS-gården i Åsljunga)

22 oktober, Skriften allena, Jonas Nordén

29 oktober, All ära åt Gud allena, Jonas Nordén

Temaperiod om Lovsång

Under fem veckor i början av 2017 kommer vi i Betaniakyrkan att ha en temaperiod om Lovsång. Lovsång har i alla tider varit Guds folks uttryck för att hylla och prisa Gud för den Han är och det Han gör. Det kan se väldigt olika ut, men handlar för det mesta om sång och musik.

Vi ska under denna temaperiod ställa oss frågor som Vad är Lovsång? Varför lovsjunger vi? Hur ska vi göra det? Till vem? Vad är målet med vår lovsång? Och säkerligen kommer det bli fler än så. Vår bön och förhoppning är att vi ska få komma in i lovsången och tillbedjan på nytt. Att vi ska få lära oss att lovsjunga och tillbe Gud på rätt sätt, med rätt motiv och med hela vårt liv. Läs gärna mer om våra tankar på Betaniakyrkans blogg.

lovsang-nar-torsten-moter-kallan

Välkommen att utforska detta spännande ämne tillsammans med oss! Söndagar kl 11.