Temaperiod i oktober: Reformation idag

Reformation idag A5

 

I år är det 500 år sedan Martin Luther startade det som kom att bli en reformation av den dåvarande Romersk-katolska kyrkan. Hans intention var inte att bilda någon ny kyrka, men det blev resultatet och Svenska kyrkan/EFS är en del av denna. Men vad innebär Reformationens slagord för oss idag? Är utrop som ”Skriften allena” relevant för oss idag? I så fall: på vilket sätt? Denna temaperiod kommer att försöka förankra reformationen i vår egen tid. Vad behöver vi reformera idag? På vilket sätt?

1 oktober, Nåden allena, Anton Flood

8 oktober, Kristus allena, Jonas Nordén

15 oktober, Tron allena, Jonas Hallabro (OBS – På EFS-gården i Åsljunga)

22 oktober, Skriften allena, Jonas Nordén

29 oktober, All ära åt Gud allena, Jonas Nordén