Alpha – grundkurs i kristen tro

Välkommen att gå en Alphakurs i Betaniakyrkan Malmö! 
Kursstart 24 januari!
Under vårterminen 2024 kommer den hållas i Betaniakyrkan på onsdagseftermiddagar 15.30 i samband med ”Kyrkvärme”.
Kontakta vår präst, Jonas Nordén, för mer information: 0735-180600, jonas.norden@betaniakyrkan.com

Kurstillfällena inleds med en gemensam måltid 14.30 följt av ett föredrag med olika teman varje gång. Efter föredraget fikar vi och samtalar om dagens ämne. Det är öppet, högt i tak och inga frågor är för små eller för stora.

Allmänt om Alphakursen Alpha Mark-Red1_Med-01
Alpha är en grundkurs i kristen tro som ger dig möjlighet att under elva torsdagskvällar och en lördag studera vad den kristna tron står för. Den ger en möjlighet att utforska meningen med livet. Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder sig speciellt till dig som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron lite närmare, eller är lite osäker på vad du egentligen tror på. Den är speciellt utformad för att passa kursdeltagare som inte är så vana att gå till kyrkan. Kursen tar bland annat upp följande ämnen och frågeställningar:
* Vem är Jesus?
* Varför dog Jesus?
* Varför ska jag be och hur?
* Varför ska jag läsa Bibeln och hur?
* Vem är den helige Ande?
* Vad är kyrkan bra för?
* Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?

Hur går det till?
Varje tillfälle börjar med en gemensam måltid, i samband med Kyrkvärme.
Därefter är det en föreläsning utifrån dagens tema, oftast på film.
Sedan blir det fika och samtal i smågrupper kring det som dagen handlar om.