Alpha – grundkurs i kristen tro

Välkommen att gå en Alphakurs i Betaniakyrkan Malmö! 
Kursstart 15 september!
Under höstterminen 2022 kommer den hållas i Betaniakyrkan på torsdagskvällar 18:30
Kontakta vår ungdomsledare, Jakob Frilund, för anmälan och mer information: 0735-180602, jakob.frilund@betaniakyrkan.com

Kurstillfällena inleds med en gemensam måltid följt av ett föredrag med olika teman varje gång. Efter föredraget fikar vi och samtalar om kvällens ämne. Det är öppet, högt i tak och inga frågor är för små eller för stora.

Allmänt om Alphakursen Alpha Mark-Red1_Med-01
Alpha är en grundkurs i kristen tro som ger dig möjlighet att under elva torsdagskvällar och en lördag studera vad den kristna tron står för. Den ger en möjlighet att utforska meningen med livet. Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder sig speciellt till dig som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron lite närmare, eller är lite osäker på vad du egentligen tror på. Den är speciellt utformad för att passa kursdeltagare som inte är så vana att gå till kyrkan. Kursen tar bland annat upp följande ämnen och frågeställningar:
* Vem är Jesus?
* Varför dog Jesus?
* Varför ska jag be och hur?
* Varför ska jag läsa Bibeln och hur?
* Vem är den helige Ande?
* Vad är kyrkan bra för?
* Hur kan jag göra det bästa med resten av mitt liv?

Hur går det till?
Varje tillfälle börjar med en gemensam måltid/kvällsfika.
Därefter är det en föreläsning utifrån kvällens tema.
Sedan blir det fika och samtal i smågrupper kring det som kvällen handlar om.