Kyrkoåret

Predikningar som hör till det regelbundna kyrkoårets teman och texter.

1 söndagen i advent – Ett nådens år

2 söndagen i advent

3 söndagen i advent – Bana väg för Herren

4 söndagen i advent – Herrens moder

Söndagen efter jul – Guds barn

Söndagen efter nyår – Guds hus

1 söndagen efter trettondagen – Jesu dop

2 söndagen efter trettondagen – Livets källa

3 söndagen efter trettondagen – Jesus skapar tro

Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus

Septuagesima – Nåd och tjänst

Fastlagssöndagen – Kärlekens väg

2 söndagen i fastan – Den kämpande tron

3 söndagen i fastan – Kampen mot ondskan

Jungfru Maria Bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Midfastosöndagen – Livets bröd

5 söndagen i fastan – Försonaren

Palmsöndagen – Vägen till korset

Långfredagen – Korset

Påskdagen – Kristus är uppstånden!

2023 Jonas Norden

2 söndagen i påsk – Påskens vittnen

3 söndagen i påsk – Den gode herden

2023 – Staffan Hulten

4 söndagen i påsk – Vägen till livet

Fjärde söndagen i påsktider predikan Jonas Nordén

5 söndagen i påsk – Att växa i tro

2023 Jakob Fridlund

Bönsöndagen – Bönen

Söndagen före Pingst – Hjälparen kommer

2023 Barbro Bjerle

Pingstdagen – Den helige Ande

Heliga Trefaldighets dag – Gud: Fader, Son och Ande

1 söndagen i trefaldighet – Vårt dop

8 söndagen i trefaldighet – Andlig klarsyn

9 söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare

11 söndagen efter trefaldighet – Tro och liv

12 söndagen i trefaldighet – Friheten i Kristus

13 söndagen i trefaldighet – Medmänniskan

Tacksägelsedagen – Lovsång

https://youtu.be/InsDc6RS734

16 söndagen efter trefaldighet – Döden och livet

20 söndagen i trefaldighet – Att leva tillsammans

21 söndagen efter trefaldighet – Samhällsansvar

22 söndagen efter trefaldighet – Frälsningen

https://youtu.be/loOzPlifnmk

Domssöndagen – Jesu återkomst