Kyrkoåret

Predikningar som hör till det regelbundna kyrkoårets teman och texter.

1 söndagen i advent – Ett nådens år

Lennart Albertsson 2023
Jonas Nordén 2019

2 söndagen i advent

3 söndagen i advent – Bana väg för Herren

Jonas Nordén 2023
Jonas Nordén 2021

4 söndagen i advent – Herrens moder

Aton Flood 2020

Söndagen efter jul – Guds barn

Söndagen efter nyår – Guds hus

1 söndagen efter trettondagen – Jesu dop

Anders Jönsson 2024

2 söndagen efter trettondagen – Livets källa

3 söndagen efter trettondagen – Jesus skapar tro

Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus

Anders Jönsson

Septuagesima – Nåd och tjänst

Magnus Tunhag

Fastlagssöndagen – Kärlekens väg

2 söndagen i fastan – Den kämpande tron

Jonas Nordén

3 söndagen i fastan – Kampen mot ondskan

Jungfru Maria Bebådelsedag – Guds mäktiga verk

Midfastosöndagen – Livets bröd

5 söndagen i fastan – Försonaren

Palmsöndagen – Vägen till korset

Långfredagen – Korset

Påskdagen – Kristus är uppstånden!

Jonas Nordén
2023 Jonas Norden

2 söndagen i påsk – Påskens vittnen

3 söndagen i påsk – Den gode herden

2023 – Staffan Hulten

4 söndagen i påsk – Vägen till livet

Fjärde söndagen i påsktider predikan Jonas Nordén

5 söndagen i påsk – Att växa i tro

2023 Jakob Fridlund

Bönsöndagen – Bönen

Söndagen före Pingst – Hjälparen kommer

2023 Barbro Bjerle

Pingstdagen – Den helige Ande

Heliga Trefaldighets dag – Gud: Fader, Son och Ande

1 söndagen i trefaldighet – Vårt dop

8 söndagen i trefaldighet – Andlig klarsyn

9 söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare

11 söndagen efter trefaldighet – Tro och liv

12 söndagen i trefaldighet – Friheten i Kristus

13 söndagen i trefaldighet – Medmänniskan

2023 Jonas Nordén

14 söndagen i trefaldighet – Medmäniskan

2023 Staffan Hulthén

Tacksägelsedagen – Lovsång

16 söndagen efter trefaldighet – Döden och livet

2023 Magnus Tunehag

19 söndagen i trefaldighet – Trons kraft

2023 Jonas Nordén

20 söndagen i trefaldighet – Att leva tillsammans

21 söndagen efter trefaldighet – Samhällsansvar

20231029 Jonas Norden

Söndagen före domsöndagen – Vaksamhet och väntan

Elise Hanner 2023

Domssöndagen – Jesu återkomst

Staffan Hulten 2023