Basic – En predikoserie

Fem grundläggande ämnen i ett kristet liv.

Del 1 – Grunden

Del 2 – Identiteten

Del 3 – Målet

Del 4 – Uppdraget

Del 5 – Vägen