Styrelsen

Betania Missionsförenings styrelse utgörs av:

Niklas Månsson (Styrelsens ordförande), Andreas Dankel, Jakob Persson, Claire Coetzee, Kornelia Ramsten, Caroline von Röök och Jonas Ek.

Föreningens ordförande är Andreas Dankel.

Vill du kontakta styrelsen: styrelsen@betaniakyrkan.com