Bön

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.
Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner,
och för den som bultar skall dörren öppnas.
Matt 7:7-8

Vi vill vara en bedjande församling. Vi tror att allt vi gör bör starta i bön och att bön är nyckeln som öppnar upp Guds rike för oss. Du är välkommen att vara en del i den bedjande rörelsen. Gemensamma tillfälle för bön är:

Måndag – fredag : Morgonbön kl 08.30. (Veckomässa på onsdagar 08.30)

Då möts vi vid ljusbäraren och sidoaltaret i kyrkan. Vid dessa bönesamlingar (ca 30 min) ber vi för vårt arbete i Betaniakyrkan, för Malmö stad, för oss själva och dem som står oss nära. Du är varmt välkommen att droppa in när du har möjlighet!