Vision och uppdrag

Människor och samhällen förvandlade av Jesus

Betaniakyrkan delar vision med EFS i stort. Vi längtar efter att få se Jesus möta, beröra och förvandla enskilda individer i Malmö med omnejd, för att till sist också påverka hela vårt samhälle!

Vår bön är att vi i Betaniakyrkan skall få vara med och göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd och hjälpa människor att leva nära honom. Detta är vår verksamhetsbeskrivning.

Att göra Jesus känd. Vi vill att människor ska få höra talas om Jesus och förstå att Han lever; att Han är Guds Son och hela världens Frälsare; att Han i högsta grad är relevant för nutidsmänniskan och att det går att möta Honom idag. Vi vill göra detta på flera olika sätt – genom gudstjänst, kurser, grupper, enskilda möten i både ord och handling.

Att göra Jesus trodd. Vår längtan är att Jesus inte bara ska bli känd, utan att människor också ska komma till tro på Honom. Vi vill se hur fler människor ger honom sina liv och litar på att Han är den Han är. Genom tron på Jesus blir vi frälsta och får ta emot nåd, uppenbarelse och frid från Gud.

Att göra Jesus älskad. Vi vill att människor ska tro på Jesus, men vi vill också betona att detta handlar om en relation. Gud vill att vi ska lära oss att älska Honom, Hans vägar och Hans vilja. Detta vill vi också ha som mål och längtan.

Att göra Jesus efterföljd. Vi vill att tron på Jesus ska få tydliga konsekvenser i våra liv. I Jesu efterföljd präglas vi mer och mer av Honom och lär oss att leva på ett sätt som behagar Gud, i tanke, ord och handling.

Att leva nära Honom. Vi vill inspirera varandra till vardagskristendom. Den kristna tron är inget ”söndagsprojekt” utan ett hela-livet-projekt. Vi kan varje dag, i allt vi gör och är få vara nära Jesus och leva våra liv med Honom. Det är vår längtan.

138 år av Betanias historia är skriven. Ingen av oss vet hur framtiden kommer att se ut. Ett är dock säkert: för de som älskar Jesus ligger alltid det bästa framför. Låt oss därför möta framtiden med stor tillförsikt och minnas att Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet (Heb 13:8).