Gemenskapsgrupper

Vill du vara med i en gemenskapsgrupp?

I vår församling träffas vi under veckorna i mindre grupper – många möts i hemmen hos varandra, några i kyrkan. Här delar vi vardagen tillsammans, äter något, ber och diskuterar ett tema eller en bibeltext.

Vid intresse, kontakta vår präst Jonas Nordén:
0735-180600
jonas.norden@betaniakyrkan.com