Lärjungaskap 1.0

Del 10: Mission och evangelisation

Del 9: Andlig strid

Del 8: Enkel livsstil

Del 7: Bibeln

Del 6: Fasta

Del 5: Bön

Del 4: Livet i Anden

Del 3: Gemenskapsgruppen – församlingen nära livet

Del 2: Gudstjänsten – församlingen i tillbedjan

Del 1: Kristen och lärjunge