Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11.00.

I gudstjänsten samlas vi inte främst kring oss själva utan kring den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus. Gud kommer oss till mötes i ordet, nattvarden, lovsången och bönen. När vi firar gudstjänst vill vi inte först och främst ge information och undervisning om vad kyrkan tror. Vi vill istället betona att gudstjänsten är en plats för mötet med Gud.

I Betania samlas människor med olika bakgrunder; Ung och gammal, troende och tvivlare, familjer och ensamstående, alla får plats. Det som förenar oss är vår längtan efter att leva nära Jesus och därför samlas vi till gemensam gudstjänst. Våra gudstjänster består av en stor mångfald. Här varvas moderna lovsånger med äldre psalmer, liturgiska moment med barnens minut. Vår längtan är att alla som samlas till gudstjänst i Betania ska kunna känna sig hemma.

Söndagar kl 11.00 – Gudstjänst

Här är vår kalender!

Du är alltid varmt välkommen!

Har du frågor gällande våra gudstjänster, eller kanske vill vara medverkande som textläsare eller liknande – kontakta vår präst Jonas Nordén, 0735-180600, jonas.norden@betaniakyrkan.com