Salt

Salt Betanias vision är:

Att barn och ungdomar i Malmö, med omnejd ska få komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt Betania vill ge näring åt en tro som håller i vardagen och ge utrustning för att växa som kristen och arbeta för mission i Sverige och utomlands.

Med enkla former längtar vi efter att se ovan bli verklighet. Det kan du få vara med i! Dels genom att bli en del i de verksamheter som finns i dagsläget. Se mer info under; Söndagsskolan och Creative Friday. Annars får du gärna vara påhejjare i form av bön.

Vi finns i ett fantastiskt sammanhang, och många riktigt bra regionala läger görs för våra barn och ungdomar.
Du håller dig bäst uppdaterad via Salt i sydsveriges hemsida

Ha du fler frågor; kontakta vår barn- och ungdomsledare; Jakob Frilund, 0735180602, jakob.frilund@betaniakyrkan.com