Undervisning

Här lägger vi ut undervisning som ges vid andra tillfällen än våra söndagsgudstjänster. Det kan vara föredrag, bibelstudier, undervisning om något ämne eller liknande.

Jesus och Israel – Undervisning av Anders Sjöberg

Den goda sexualiteten – Undervisning av Erik Johansson

Att höra Guds röst – Undervisning av Jonas Nordén

Kroppens teologi – Undervisning av Syster Sophie O.P.

Upprepningar i moderna lovsånger – Kort reflektion av Jonas Nordén