Undervisning

Här lägger vi ut undervisning som ges vid andra tillfällen än våra söndagsgudstjänster. Det kan vara föredrag, bibelstudier, undervisning om något ämne eller liknande.