Betaniakyrkan – kort historia och nutid

Betania Missionsförening har funnits som en kristen förening i Malmö sedan 1882. År 1894 byggdes den kyrkbyggnad där vi fortfarande samlas för gudstjänst och gemenskap. Diakoni och socialt arbete tillsammans med barn- och ungdomsarbete har alltid varit viktiga och prioriterade områden för Betaniakyrkan.

Under mer än 100 år har föreningen varit ansluten till EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). Idag består föreningen av ca 140 medlemmar. Vi har tre anställda – en präst, en diakon och en barn- och ungdomsledare. Vårt huvudsakliga arbete består idag av: bön, diakoni, gudstjänst, Alpha-grupp, barn- och ungdomsgrupper, mission och evangelisation.

Alla som vill vara med och medverka till att vår vision blir förverkligad är välkomna som medlemmar.