Bön för Betaniakyrkan

Under perioden 5 – 16 juni kommer det att vara en speciell tid för bön för Betaniakyrkan. En av åra medlemmar har tagit initiativet och kommer själv att finnas i kyrkan 10-18 under dessa dagar. Du som vill får gärna komma dit och vara med bönen, alternativt ta en stund och be hemma i din kammare. Vi ber för vår församling, vår vision, vår framtid, vår ekonomi och vårt uppdrag.

Sommartider

Under sommarmånaderna förändras programmet delvis i Betaniakyrkan. Håll utkik på hemsidans kalender för information om bland annat morgonbön och morgonmässa.

Varje söndag kommer vi dock att ha gudstjänst eller sommarandakter kl 11.00 och du är alltid välkommen dit.

Även personalen kommer ha semester under olika tidsperioder, men framför allt några veckor i juli månad.

Vårinsamling 2024 är igång!

Betaniakyrkan fungerar enbart om medlemmar och andra engagerade är med och ger till vår gemensamma verksamhet. Vi firar gudstjänst, har ett stort diakonalt arbete, ungdomsgrupp, söndagsskola, Alpha-kurser, kvinnogrupp, mansgrupp, hemgrupper, böner, bibelstudier, gemenskapsträffar, omsorgsgrupp, styrelse, fastighetsråd, musiker, tekniker, mötesledare, anställda, volontärer för att nämna en hel del av det som händer och finns hos oss. Tillsammans behöver vi bära detta även ekonomiskt.

Under vårinsamlingen finns det tillfälle för dig att, utöver ditt regelbundna vanliga givande, ge en extra gåva som kan få stor betydelse för vår församling. Fundera över vad just du kan bidra med.

Söndagen den 26 maj blir det ett tillfälle i vår gudstjänst att ge en löftesgåva i samband med kollekten. Tack för att du vill finnas med och ge till vårt gemensamma arbete – som syftar till att ”Människor och samhällen ska förvandlas av Jesus”!

Kyrkliga ledare i Malmö: ”Vi tar avstånd från koranbränningar”

Nedanstående är en gemensam skrivelse av kyrkoledare från olika samfund i Malmö. Sydsvenskan publicerade tyvärr inte texten, så därför väljer vi att gå ut med den via våra olika sociala kanaler. Som följer:

Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst land. Den enhetskultur som är en del av vår historia existerar inte längre. Därför måste vi lära oss att respektera olikheter både när det gäller kultur och religion. Att bränna någons heliga skrift är en provokation och inte ett uttryck för tro.

Vi är stolta över vår yttrandefrihet i Sverige, den ska vi bevara och att bränna koranen eller annan helig skrift är dessvärre ett extremt uttryck för den åsiktsfrihet vi alla åtnjuter. Desto viktigare blir då att uttrycka andra åsikter än det hat och förakt som koranbrännarna visar.

Vi som kyrkliga företrädare i Malmö förfasas över att denna handling nu dessutom genomförs i Jesu namn. Vi vill med tydlig stämma deklarera till alla våra muslimska vänner i Malmö: Detta är inte ett uttryck för den kristna tro som vi representerar. Vi tar starkt avstånd från denna handling. Låt oss som religiösa företrädare tillsammans arbeta för tolerans, samexistens och fred i Malmö.

Andreas Wessman, Pastor i Malmö Pingstförsamling

Gunilla Hallonstén, Kyrkoherde, Svenska Kyrkan i Malmö

Johan Pernryd, Pastor i Hyllie Park Kyrkan

Jonas Nordén, Präst i Betaniakyrkan

Niclas Ljung, Pastor i Immanuelskyrkan

Diakonisöndag med Växtloppis

På söndag står diakonin i fokus på gudstjänsten, med bland annat en dialogpredikan kring ”Diakonins roll och betydelse för Guds rike”.

Efter gudstjänsten blir det en växtloppis till förmån för Betaniakyrkans diakonala arbete. Om du har plantor hemma som du vill skänka så är det välkommet! Om inte så kom och köp med dig plantor hem! Allt överskott går direkt till diakonin.

Gospelgudstjänst!

På söndag den 7 april blir det gospelgudstjänst i Betaniakyrkan med Gospel Company som medverkar! Temat är ”Påskens vittnen” och Mikaela Frilund predikar.

Gemenskapsdag med vandring 14 april 14.00

Söndagen den 14 april bjuder vi in till en gemenskapseftermiddag ute i naturen. Vi träffas vid bokskogen i Torup, Bara kl 14.00. För er som kommer med bil försöker vi parkera på parkeringen vid ”Dansbanevägen”.

För den som vill finns det möjlighet att vandra eller springa och den som bara vill sitta ner och fika och prata gör det. Ta med egen matsäck.

Påskfirande 2024

Årets påskfirande kommer att ske tillsammans med EFS Fridhemskyrkan. Vi firar skärtorsdagsmässa kl 19.00 och Långfredagsgudstjänst kl 15.00 i Fridhemskyrkan (Tyska kyrkan – Marietorps allé). Påskdagens gudstjänst kl 11.00 blir i Betaniakyrkan.

På påskdagen kommer det att serveras en stor påskbuffé i samband med gudstjänsten och vi bjuder särskilt in alla de som brukar vara med i vårt diakonala arbete i veckorna.

Skärtorsdagamässa 19.00 i Fridhemskyrkan. Jonas Nordén, Magnus Tunehag

Långfredagsgudstjänst 15.00 i Fridhemskyrkan. Jonas Nordén, Magnus Tunehag

Påskdagsgudstjänst 11.00 i Betaniakyrkan. Jonas Nordén, Sara Ahnlide m.fl.

Together – ekumenisk ungdomssamling 1 mars 19.30

På fredag kväll står Betaniakyrkan värd för den återkommande ekumeniska ungdomssamlingen ”Together”. Från kl 19.30 bjuds det på ungdomsgudstjänst, mat, gemenskap och kul aktiviteter.

Så ni föräldrar – säg till era ungdomar och ni ungdomar – säg till era kompisar att komma! Det blir en härlig kväll!