Tid för smågrupper

I pandemitider då det kan vara vanskligt att träffas många på samma plats kan smågrupper få betyda ännu mer. Om du vill finnas med i en smågrupp så ta kontakt med vår präst Jonas Nordén för att anmäla ditt intresse.

Gudstjänster med nya restriktioner

Än en gång får vi restriktioner som begränsar allmänna sammankomster, likt gudstjänster. Betanias styrelse har beslutat att inte använda Covid-pass i våra sammanhang, vilket betyder att vi får ta in max 50 personer på gudstjänster och andra sammankomster. Vi erbjuder hand-sprit och ser till så att vi behåller de rekommenderade avstånden till varandra. Sällskap om max 8 personer får sitta tillsammans, därefter måste det finnas ett avstånd på minst en meter till nästa sällskap. Man får lov att stå upp vid sin plats under gudstjänsten.

Varmt välkomna att fortsatt fira gudstjänst i Betaniakyrkan!

Kyrkvärme!

Det är kallt i Malmö. I ett försök att hjälpa våra hemlösa vänner öppnar Betaniakyrkan sin dörr varje vardag kl 15-18. Kyrkvärme finns till för dig som fryser och inte har någon annan stans att ta vägen. Välkommen in i värmen. Det finns kaffe/te och en smörgås för den som vill ha. Varmt och hjärtligt välkommen!

Kurs: Personlighetens upprättelse

Första helgen i februari bjuder Betaniakyrkan in till en kurs. Du kan läsa allt om den här.

En sammanfattning av kursens mål och syfte:

Kursen Personlighetens Upprättelse handlar om att det finns befrielse från de negativa händelser i våra liv, som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende och som bäddar för många fysiska sjukdomar. Men i kursen ges också många verktyg till hjälp för att leva ett hälsosamt liv.

Välkommen med din anmälan senast 28 januari!

Välkommen till ett nytt år!

Betaniakyrkan går in på sitt 140:e år som verksam församling i på Betaniaplan i Malmö! Det är stort och vi tackar Gud för varje år, varje gudstjänst, varje förvandlat liv och varje stund av nåd.

På söndag drar vi igång söndagsskolan för terminen och det blir en gudstjänst för alla åldrar under ledning av Jakob Frilund. Varmt välkomna!

Söndagsskolans julspel

Söndagen den 19 december, 4:e söndagen i advent, kommer Betanias söndagsskola att framföra årets julspel i gudstjänsten kl 11. Sista övningen sker nu på söndag, i samband med gudstjänsten.