Vår tro

EFS är en evangelisk-luthersk missionsrörelse inom Svenska Kyrkan.

Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus och särskilt hans död och uppståndelse för vår skull. Så visar Gud tydligt sin kärlek till oss. Det är genom tron på honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud.

Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther. Han upptäckte på nytt vad evangeliet handlar om. Som en rörelse inom Svenska kyrkan delar vi dess bekännelseskrifter. EFS uppstod i den andliga väckelsen i Sverige under 1800-talet.

Missionsrörelse för att vi tror att alla människor är i behov av att lära känna och komma till tro på Jesus Kristus, för att bli frälsta och räddade till ett evigt liv. Detta driver oss att dela evangeliets budskap med andra. För EFS del sker detta både i Sverige och på flera platser internationellt.

Inom Svenska Kyrkan för att vi tror på kyrkans enhet och att vi också alltid haft en kallelse till att vara en väckelserörelse för dem som redan är med i kyrkan. Vi vill utmana de redan troende till ett personligt engagemang för mission, gudstjänstfirande och församlingsgemenskap.

Vi tror att Gud är skapare av allt som finns.

Vi tror att Jesus är Hans Son och denna världens Frälsare.

Vi tror att den helige Ande är Gud och given till oss som tror på Jesus för att vara vår Hjälpare.

Vi tror att Bibeln är Guds ord till människan och grunden för den kristna tron. Vi lär genom den känna det viktigaste i Guds vilja, och framförallt evangeliets gåva.

Vi tror att människan är skapad av Gud till hans avbild men vi är skilda från honom genom synden. Synden består i att denna avbild är skadad så att vi inte längre är vända mot Gud och därför inte kan göra det goda så som Gud hade tänkt. Därför bryter vi mot Guds goda vilja på många sätt. Trots att detta skiljer oss från Gud älskar han oss. Genom sin död på korset tar Jesus på sig vår synd. För hans skull kan vi få förlåtelse och rätten att bli Guds barn trots syndens grundskada. Denna gåva får vi genom att vi knyts till Jesus genom dopet och genom den tro som Guds Ande skapar i oss. Så får vi, trots att vi på olika sätt är bundna av synden, döden och ondskan, genom Jesu uppståndelse och seger på nytt leva vända mot Gud och ha del i hans eviga liv.

Vi tror att det kristna livet innebär att öva sig att lita på Guds förlåtelse, vilja leva som en efterföljare till Jesus och med Guds Andes hjälp vara ett vittne för Jesus i ord och handling.

 

I den evangelisk-Lutherska tron finns fem grundbultar som vi bygger vår tro på. Dessa är:

Endast nåden (Sola gratia)

Ingen människa kan själv arbeta sig till en relation med Gud. Ingen människa kan förtjäna att tillhöra Gud. Det enda som människan kan förlita sig på är att Gud själv, helt gratis, ger människan förlåtelse och försoning genom Jesus Kristus och hans död på korset. Det är enbart Guds nåd som ligger till grund för människans räddning undan synd, död och ondskan. Det är nåd att få finnas till, det är nåd att få bli en kristen och det är nåd att få leva sitt liv i gemenskap med Gud. ”Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” Efesierbrevet 1:8-9

Endast tron (Sola fide)

Nåden, Guds erbjudande om räddning och en relation med honom tas emot i tro. Även tron är en gåva, ett erbjudande. Tron föds i våra hjärtan och hjärnor av den helige Ande och är det medel genom vilket vi tar emot saker från Gud. Tron är själva nyckeln till räddning och ett liv tillsammans med Gud. ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet…” Johannesevangeliet 3:36

Endast skriften (Sola scriptura)

Skriften, dvs. Bibeln – både Gamla och Nya Testamentet – är Guds ord till människorna. Gud har valt att kommunicera med oss människor och Han gör det genom begripliga ord. Människor har fått äran att skriva ner böcker och brev som har gudomlig inspiration och vägledning. I Bibelordet finns allt som vi behöver för att bli räddade. Där finns också uppenbarelse om vem Gud är, vad Gud har gjort och vad Guds vilja är för våra liv idag och för framtiden. Bibelordet är levande och verksamt. Det har i sig själv kraft att förvandla en människas liv och omständigheter. ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.” 2 Timotheosbrevet 3:16

Endast Kristus (Solus Christus)

Den enda vägen till gemenskap med Gud och till ett liv som ger verklig mening går genom Jesus Kristus. Hos ingen annan finns frälsningen. Han är ensam Guds räddningsplan för människorna. Genom hans död och uppståndelse får vi alla förlåtelse för våra synder, försoning med Gud och upprättelse av oss själva. Han är Guds Son och Herre över både himmel och jord. Han är också nyckeln till en rätt förståelse av Bibelordet. Som Luther uttryckte det: ”Jesus är Bibelns kärna och stjärna”. Hela Bibeln bör tolkas i ljuset av Hans liv, död, uppståndelse och herravälde. ”Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” Apostlagärningarna 4:11-12

Endast Gud ska ha äran (Soli Deo gloria)

Ingen annan än Gud själv är värd att tillbes och ingen annan förtjänar att hyllas och lovprisas så som Han. Som Skapare och som Frälsare och som Livgivare av och i den här världen är det bara Han som ska ha all ära och allt tack. Vi människor är skapade för att tillbe och det är först när vi riktar denna tillbedjan mot Honom som är Gud som vi finner riktig tillfredsställelse för vår själ. Allt annat (t.ex. naturen och andra människor) är begränsat och kommer en dag att förgås, men vår Gud består i evighet och Hans egenskaper förändras aldrig. ”Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet… Amen.” Uppenbarelseboken 4:13

 

Läs vidare?

Betaniakyrkans grunddokument ger en bredare och djupare bild av vad vi tror på och vilka vi vill vara.

Om du vill fördjupa dig ännu mer i centrala ämnen i vår tro, så får du gärna ta del av artiklarna här, skrivna av vår präst Jonas Nordén.

Dopet

Synden

Frälsningen

Hur blir man en kristen?

Hur trovärdiga är de fyra evangelierna?