Temaperiod om Lovsång

Under fem veckor i början av 2017 kommer vi i Betaniakyrkan att ha en temaperiod om Lovsång. Lovsång har i alla tider varit Guds folks uttryck för att hylla och prisa Gud för den Han är och det Han gör. Det kan se väldigt olika ut, men handlar för det mesta om sång och musik.

Vi ska under denna temaperiod ställa oss frågor som Vad är Lovsång? Varför lovsjunger vi? Hur ska vi göra det? Till vem? Vad är målet med vår lovsång? Och säkerligen kommer det bli fler än så. Vår bön och förhoppning är att vi ska få komma in i lovsången och tillbedjan på nytt. Att vi ska få lära oss att lovsjunga och tillbe Gud på rätt sätt, med rätt motiv och med hela vårt liv. Läs gärna mer om våra tankar på Betaniakyrkans blogg.

lovsang-nar-torsten-moter-kallan

Välkommen att utforska detta spännande ämne tillsammans med oss! Söndagar kl 11.