Café med försäljning 21/5

Efter gudstjänsten den 21 maj kommer Betaniakyrkan erbjuda kyrklunch och café, med möjlighet att köpa olika saker, såsom blommor, krukor, textilier mm. Allt som säljs kommer oavkortat att gå till Betanias diakonala arbete bland Malmös behövande.

Välkommen att lämna bidrag som kan säljas och välkommen till caféet för att köpa.