Adventsauktion 10 december

På söndag, efter gudstjänsten, är det dags för Betanias årliga adventsauktion. Våra medlemmar skänker både materiella saker och olika typer av upplevelser som auktioneras ut till förmån för kyrkans arbete. Varmt välkommen med ditt bidrag, samt att vara med och bjuda på det du skulle vilja ha. Generositeten denna dag har inga gränser! 🙂

Adventstid

På söndag är det återigen dags att gå in i adventshögtiden. I vår gudstjänst får vi besök av Regional Missionsledare för EFS i Sydsverige, Lennart Albertsson, som kommer att predika. Som vanligt sjunger vi många av våra mest älskade adventspsalmer.

Den 2 söndagen i advent, den 10 december, håller Betaniakyrkan en adventsauktion efter gudstjänsten. Alla insamlade medel går till kyrkans verksamhet och är en viktig del i vår ekonomi. Fundera på vad just du skulle vilja bidra med. De senaste åren har t.ex. upplevelser av olika slag varit ett uppskattat inslag. Det kommer också finnas lotterier, för både barn och vuxna.

Kommentar till händelser på Betaniaplan den 4 november.

Lördagen den 4 november hölls en demonstration på Betaniaplan riktad mot den judiska Synagogan. Bland annat viftades det med palestinska flaggor och en israelisk flagga brändes. Videoinspelningar och bilder visar att demonstranterna stod på Betaniakyrkans område. Plakat och flaggor var tydligt lutade mot vår byggnad och flaggan som brändes brann på vår tomtmark.

Med anledning av detta vill vi säga att denna demonstration hölls helt utan vår vetskap eller inblandning. Hade vi fått frågan hade vi aldrig gett tillstånd att använda vår mark till detta. Vi är både ledsna och upprörda över att det kunde ske och tar avstånd från det. Vi har kontaktat polisen för att få veta hur detta demonstrationstillstånd egentligen såg ut.

Som grannar till den judiska församlingen vill vi återigen tydligt uttrycka vårt fulla stöd. Vi står i solidaritet med den judiska minoriteten i Malmö mot all form av antisemitism, mot allt hat och hot riktade mot judar.

//Styrelsen för Betania Missionsförening, gm Jonas Nordén (präst)

Här kan ni läsa Expressens artikel om det inträffade.

Ny Alphakurs!

Nu startar vi en ny Alphakurs i Betaniakyrkan, för alla som är daglediga. På torsdagar kl 16-18 kommer den att hållas, i samband med att kyrkan håller öppet för ”Kyrkvärme”.

Varmt välkommen med alla ni som är nyfikna på kristen tro eller vill lära er mer!

Fördjupning och veckomässa

På onsdagskvällar i oktober och november finns det möjlighet till fördjupning i tron på olika sätt. Det kan vara bibelstudium, samtal, bön och tystnad eller lovsångskväll. Varje kväll kommer att avslutas med en gemensam veckomässa. Håll utkik i våra kanaler vad som är veckans inriktning.

Varmt välkomna att vara med!

Café med försäljning 21/5

Efter gudstjänsten den 21 maj kommer Betaniakyrkan erbjuda kyrklunch och café, med möjlighet att köpa olika saker, såsom blommor, krukor, textilier mm. Allt som säljs kommer oavkortat att gå till Betanias diakonala arbete bland Malmös behövande.

Välkommen att lämna bidrag som kan säljas och välkommen till caféet för att köpa.