INTRO

Du som är intresserad av att bli medlem i Betania Missionsförening – Välkommen till en träff om detta! Anmäl ditt intresse till vår präst, Jonas Nordén.