Julfest och julauktion 11 december

Efter gudstjänst den 11 december blir det julfest i Betaniakyrkan, med tillhörande julauktion. Det du vill bidra med till auktionen kan du meddela Jonas Nordén, så snart som möjligt.