Psykisk hälsa efter en abort

Den ideella organisationen Livsval anordnar en dag i Betaniakyrkan, den 10 oktober.

Föreläsning av Sofi Lindahl klockan 10:00, 13:00 och 19:00 (samma varje gång).

Ingen anmälan behövs, gratis inträde.

Livsval har arbetat med att möta kvinnor efter abort sedan 2019. Behovet är stort och kvinnor står på kö. Att göra abort kan utlösa en rad svåra och komplicerade känslor som bara växer om man inte tar itu med dem. Många kvinnor upplever att de fastnar i reaktionsfasen och det vi gör i vårt arbete är att vi går med dem på en resa genom sorg, ilska, skuld, skam, ansvar och förlåtelse. Genom vårt program får de möjligheten att ta sig igenom smärtan. Arbetet bygger på kristen grund vilket gör att programmet handlar om Guds förlåtelse som källa till helande. Du är välkommen att ta del av våra erfarenheter och vårt sätt att arbeta med en mycket känslig och svår, men oerhört vanlig erfarenhet som många kvinnor bär på. 

www.livsval.org