Föreningsmöte på söndag!

Nu på söndag, 22 maj, efter gudstjänsten kallar styrelsen till ett föreningsmöte. Det blir bl a. information om tjänster, sommarprogram, köksrenovering och vårinsamling.

Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna! 🙂