Besök av Anton Flood

På Palmsöndagens gudstjänst får vi besök av Anton Flood, före detta präst i Betaniakyrkan som numera jobbar som skolpräst på Glimåkra Folkhögskola. Han kommer att predika. Varmt välkomna!