Gudstjänster med nya restriktioner

Än en gång får vi restriktioner som begränsar allmänna sammankomster, likt gudstjänster. Betanias styrelse har beslutat att inte använda Covid-pass i våra sammanhang, vilket betyder att vi får ta in max 50 personer på gudstjänster och andra sammankomster. Vi erbjuder hand-sprit och ser till så att vi behåller de rekommenderade avstånden till varandra. Sällskap om max 8 personer får sitta tillsammans, därefter måste det finnas ett avstånd på minst en meter till nästa sällskap. Man får lov att stå upp vid sin plats under gudstjänsten.

Varmt välkomna att fortsatt fira gudstjänst i Betaniakyrkan!