Kurs: Personlighetens upprättelse

Första helgen i februari bjuder Betaniakyrkan in till en kurs. Du kan läsa allt om den här.

En sammanfattning av kursens mål och syfte:

Kursen Personlighetens Upprättelse handlar om att det finns befrielse från de negativa händelser i våra liv, som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende och som bäddar för många fysiska sjukdomar. Men i kursen ges också många verktyg till hjälp för att leva ett hälsosamt liv.

Välkommen med din anmälan senast 28 januari!