Den goda sexualiteten

Lördagen den 13 maj inbjuder Betaniakyrkan till en föreläsnings- och samtalsdag om ”Den goda sexualiteten”. Finns det en god vision från Gud i fråga om mänsklig samlevnad och sexualitet? Föreläsare är Erik Johansson, Missionssekreterare på EFS Internationella avdelning.