GUDSTJÄNSTER

 

Söndag 4 januari
Kl 11 Gudstjänst med nattvard. Söndagen efter nyår. Reine Toth predikar utifrån Lukasevangeliet 2:42–52. Heléne Nordqvist leder sången.