Årsmöte 2021

Den 14 februari 2021 håller Betania Missionsförening sitt 139:e årsmöte. Vi vet ännu inte om det kommer kunna hållas fysiskt eller om det blir web-sänt. Men om någon vill skicka in motioner till årsmötet, så behöver de vara styrelsen tillhanda senast den 14 december.