Nationaldagsbön

Torsdagen den 6 juni samlas kristna i Malmö i Betaniakyrkan för att be för Sverige. Vi får besök av ett lovsångsteam från Mekane Yesuskyrkan i Etiopien och flera församlingsledare kommer att medverka. Gud, låt ditt rike komma!