Kvinnobrunch


Evenemangsdetaljer


Med Isabella Stakset och Flavia Perez, en del av den ekumeniska konferensen ”Det finns hopp”. Anmälan behövs. En avgift för brunchen kommer tas ut.