Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Den gode herden”
Jonas Nordén, Els-Marie Georgson m.fl.