Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Guds mäktiga verk”
Jons Nordén, Els-Marie Georgson m.fl.