Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Kampen mot ondskan”
Jonas Nordén, Els-Marie Georgson m.fl.