Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Guds rike är nära”
Sjukhuskyrkan, Jonas Nordén, Els-Marie Georgson m.fl.

Söndagsskolans julavslutning med Jakob Frilund

Julfest med auktion