Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Guds rike är nära”
Jonas Nordén, Els-Marie Georgson m.fl.