Gudstjänst med nattvard


Evenemangsdetaljer


”Förlåtelse utan gräns”
Jonas Nordén, Els-Marie Georgson