Gudstjänst med nattvard och söndagsskolans avslutning


Evenemangsdetaljer


”Vårt dop”
Jonas Nordén, Sara Ahnlide, Jakob Frilund m.fl.