Apostlagärningarna

1318 av 18 delar

Apostlagärningarna skildrar en tidsperiod på 30 år som varar från kyrkans födelse på pingstdagen till Paulus fångenskap i Rom. Här beskrivs hur den kristna tron breder ut sig i länderna norr om Medelhavet, genom våra dagars Syrien, Turkiet och Grekland, ända till hjärtat av det romerska imperiet. Samtidigt är det mer än en historiebok. Den redogör för frälsningshistorien. Guds avsikt att frälsa världen, uppenbarad efter hand i GT och fullbordad i Jesus, fortsätter i och med kyrkans uppdrag i världen.

Ett budskap för oss
I Apostlagärningarna delar Lukas de goda nyheterna om möjligheten till frälsning för alla människor i Jesus Kristus. Det är anledningen till varför han inkluderar så många predikningar och tal, speciellt från Petrus och Paulus. Han inte bara visar hur de predikade till ursprungsåhörarna, utan möjliggör också för dem att predika till oss, årtusenden senare. För som Petrus sa på pingstdagen så gäller frälsningslöftet också oss och alla följande generationer, för ”alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla” (2:39).

Del 6: Apostlagärningarna 8

av

Stefanos var en av urkyrkans nyutnämnda med ansvar för matdistributionen. Han var också en kraftfull och övertygande talare, vilket framgår i hans försvarstal inför det judiska rådet. Han presenterade en summering av det judiska folkets historia och gjorde tydliga tillämpningar som sved för åhörarna. Under sitt försvarstal anade kanske Stefanos att han talade en dödsdom […]

Del 5: Apostlagärningarna 6-7

av

Stefanos var en av urkyrkans nyutnämnda med ansvar för matdistributionen. Han var också en kraftfull och övertygande talare, vilket framgår i hans försvarstal inför det judiska rådet. Han presenterade en summering av det judiska folkets historia och gjorde tydliga tillämpningar som sved för åhörarna. Under sitt försvarstal anade kanske Stefanos att han talade en dödsdom […]

Del 4: Apostlagärningarna 4:32-5:42

av

Författaren Lukas har redan introducerat ett flertal teman som kommer vara viktiga allt eftersom Apostlagärningarna framskrider. Härnäst betonar han hur urkyrkan levde som Guds sanna folk, kanske inte minst för att belysa en framträdande paradox. Templets ledare och de religiösa auktoriteterna menade att det var de som beskyddade israeliternas officiella traditioner. Men i samma stad […]

Del 3: Apostlagärningarna 3:1-4:31

av

Jesus hade stigit upp till himlen inför ögonen på häpna lärjungar. Mattias hade utvalts som ersättare för Judas. Den helige Ande hade utgjutits med stor kraft, och på sätt som inte kunde bortförklaras av de religiösa ledarna. Tusentals hade kommit till tro på Jesus, vilka hade börjat dela livet i en ny innerlig gemenskap där […]

Del 2: Apostlagärningarna 2

av

Det som skedde på pingstdagen i Jerusalem, efter att Jesus hade stigit upp till himlen, är en av nyckelhändelserna i Apostlagärningarna. Gud utgjuter Anden, vilket Jesus själv hade utlovat (Lukasevangeliet 24:49 och Apostlagärningarna 1:4–5). Detta innebar också ett framåtskridande i Guds frälsningsplan, där en ny etapp påbörjades. Precis som Anden nedsteg över Jesus vid hans […]

Del 1: Apostlagärningarna 1

av

I Apostlagärningarna fortsätter Lukas berättelsen han började i evangeliet, och täcker in de följande 30 åren, från det att Jesus togs upp till himlen till Paulus fångenskap i Rom. Under den korta tiden etablerades kyrkan, och de goda nyheterna om frälsningen spreds norr om Medelhavet, genom våra dagars Syrien, Turkiet och Grekland, ända till hjärtat […]

Betaniakyrkan i Malmö