Betania Missionsförenings styrelse 2017 utgörs av:

Andreas Dankel (Föreningens Ordförande), Nils-Urban Råwall (Styrelsens Ordförande), Els-Marie Georgson, Anna-Britta Nilsson, Caroline von Röök, Sara Ahnlide, Jonas Ek, Mikaela Frilund och Petter Georgson.

Vill du kontakta styrelsen: styrelsen@betaniakyrkan.com