Budbäraren

EFS tidning


EFS Riks

Betaniakyrkan är en del av EFS


EFS Sydsverige

Betaniakyrkan är en del av distriket sydsverige


Hela Människan

Betaniakyrkan är huvudman till Hela Människan


Livsluft

EFS Sydsveriges tidning


Salt Sydsverige

Barn och ungdomsorganisationen i sydsverige


Samtalsterapi och själavård

Alltid hopp erbjuder hjälp när du vill ha någon att prata med om tankar, känslor och beteendemönster som du vill förändra. Bi Gudmundsson tar emot både enskilda och par för samtal.