Bibelskola Øresund

En ny ettårig Bibelskola startar i Malmö. Betaniakyrkan arrangerar den i samverkan med församlingen United, nätverket Re:formera och EFS i Sydsverige. Glimåkra folkhögskola anordnar kursen som är på heltid och berättigar till CSN-bidrag.

Visionen är att få se unga människor rotade i evangelium och rustade för ett liv i Kristi efterföljelse och mission. Att genom bibelförankrad undervisning stärka människors tro och medvetandegöra dem om Guds kallelse och gåvor. Vi tror att det görs bäst mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen.

Mer information finns på Glimåkras hemsida och anmälan görs till kursansvarige Jonas Nordén på: jonas.norden@betaniakyrkan.com

 

Kommunitets-spåret i United 

Under bibelskoleåret finns det ett kommunitets-spår där en grupp elever lever och fungerar som en kommunitet inom United med fokus på bön och församlingsbyggande. Ett tillfälle för dig som vill pröva en eventuell framtida kallelse och få en erfarenhet av församlingstjänst.

 

Ämnen och moment som kommer att finnas med under året är:

Bibel                  Bibelsyn, GT, NT, Bibelstudiemetodik, Frälsningshistorien, Eskatologi

Lära                   Gudsbild, Skapelsesyn, Människosyn, Frälsning, Rättfärdighet, Dop, Tro, Apologetik, Kyrkohistoria/Samfundshistoria, Församlingssyn,    Gudstjänst, Guds rike, Andlig kamp

Lärjungaskap  Det inre livet, Bön (egen och gemensam), Fasta, Lovsång/Tillbedjan, Efterföljelse, Ledarskap, Evangelisation/Mission, Gåvoupptäckande, Retreat, Samtalsgrupper, Samhällsanalys, Diakoni, Tjänst

Självstudier     Bibelböcker, Dogmatiskt ämne, Litteratur, Intervjuer

Praktik              Exempel på saker att engagera sig i: Diakoni, Mission/Evangelisation, Barn- ungdomsgrupper, Bön och lovsång, Gudstjänst.