Betania TV av Reine Toth

112 av 28 delar

Del 9: Pengar och familjen

av

Familjer är hjärtat och själen i samhället. Hemmet som man växer upp i är platsen där karaktären utformas, vanor utvecklas och framtiden stakas ut. Ordspråksboken 22:6 lyder: ”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Men ett område där denna princip försummas i en del familjer […]

Del 7: Lån och skulder

av

En skuld är en summa pengar som man är skyldig någon annan. Skulder innefattar sådant som exempelvis banklån, kreditkortsköp, varor köpta på avbetalning, pengar man har lånat av vänner och bekanta, bostadslån. Under det senaste århundradet har hushållens skulder i Sverige skjutit i höjden enormt – och vi lockas ständigt med erbjudanden såsom ”köp nu, […]

Del 6: Sparande

av

Att spara är att lägga undan pengar för framtiden. Genom att avstå från att använda dem i nuet, kan man bibehålla dem för senare bruk. I Ordspråksboken 21:20 står det att ”dåren förslösar allt”. Den vise förutser alltså framtida behov medan den dåraktige förbrukar sina resurser utan att tänka efter. Sparande är att förbereda sig […]

Del 3: Materialism

av

Materialism handlar om att det högsta värdet ligger i ett materiellt välbefinnande, i främjandet av materiell utveckling och en betoning på materiella snarare än andliga ting. Materialism är en lögn som satan viskar i våra öron: ”Om du bara hade den eller den saken skulle du bli lycklig.” Så länge vi lever enligt den lögnen, […]

Del 1: Uppstart pengar, stålar, cash

av

Tusentals verser i Bibeln handlar direkt eller indirekt om pengar och ägodelar och hur Guds folk ska använda dem. Bibelns omfattande undervisning på detta område kallar på vår uppmärksamhet. Jesus återkommer oftare till ämnet pengar än till någonting annat. Inte ens talet om himlen och helvetet förekommer lika frekvent. Och frågan är varför? Jo, därför […]

Del 18: Apostlagärningarna 27-28

av

Paulus dröm – att komma till Rom – gick slutligen i uppfyllelse i dessa två avslutande kapitel. Till sist fick han gå på en båt som skulle föra honom till världsmetropolen, förmodligen hösten år 59. Men man var sent ute på året för att påbörja en sådan seglats. Och dåligt väder skulle det komma att […]

Del 17: Apostlagärningarna 24-26

av

Fel på inspelningen. Lukas syfte med att beskriva de tre rättsscenerna i kap 24–26 var inte bara apologetiskt (försvarande av tron), utan också evangelistiskt. Han ville att mottagarna av Apostlagärningarna skulle komma ihåg att Paulus hade utnämnts av Kristus själv, att vara hans tjänare och vittne. Jesus hade förvarnat lärjungarna att de skulle föras fram […]

Del 14: Apostlagärningarna 18-19

av

När vi slår följe med Paulus på hans resor där han förkunnar de goda nyheterna om Jesus Kristus, upptäcker vi att han följer samma mönster i stad efter stad. Korinth och Efesos utgör inget undantag. Hans första ansats är att försöka övertyga judarna angående Jesus. Han börjar därför i synagogan där de träffas, studerar Skriften […]

Del 13: Apostlagärningarna 17

av

Avgudar är inte begränsade till primitiva samhällen – det finns även många sofistikerade avgudar. En avgud är ett substitut för Gud. Varje person eller ting som upptar den plats som Gud borde ha är en avgud. Ideologier kan vara avgudar, liksom berömmelse, välstånd, makt, sex, mat, alkohol och droger. Människor kan bli avgudar – föräldrar, […]

Del 11: Apostlagärningarna 15:1-35

av

Konflikter kristna emellan kan bli mycket smärtsamma. Det finns de vars bild av kristendomen radikalt har påverkats till följd av en kyrkosplittring, eller av att tidigare kristna vänner blivit osams och inte längre pratar med varandra. Som tur är så är inte Bibeln tyst på det här området. Den har mycket att säga hur vi […]

Del 8: Apostlagärningarna 9:32-11:18

av

Efter att ha beskrivit Sauls otroliga omvändelse, flyttar Lukas återigen fokus till Petrus. I de första nio kapitlen har Guds Andes verk i huvudsak varit begränsat till judarna. Men med början i kapitel tio beskrivs den helige Andes verk i en hednisk officer – Cornelius – som är stationerad vid Medelhavskusten. Det är ett avgörande […]

Del 6: Apostlagärningarna 8

av

Stefanos var en av urkyrkans nyutnämnda med ansvar för matdistributionen. Han var också en kraftfull och övertygande talare, vilket framgår i hans försvarstal inför det judiska rådet. Han presenterade en summering av det judiska folkets historia och gjorde tydliga tillämpningar som sved för åhörarna. Under sitt försvarstal anade kanske Stefanos att han talade en dödsdom […]