Betania TV av Mirjam Lövsund

1 Item

Del 5: Filipperbrevet 2:12-18

av

När det gäller det kristna livet har det ända sedan kyrkans tidigaste dagar diskuterats om ansvarsförhållandet mellan Gud och den enskilde kristne. Handlar det kristna livet om en passiv förtröstan eller en aktiv lydnad? Handlar allt om vad Gud gör? Eller handlar det om vad den kristne gör? Eller både och? I det aktuella avsnittet […]