Betania TV av Mikael Artursson

112 av 13 delar

Del 10: Vägen vidare

av

Man kan se på sitt liv i termer av en punkt och en linje, vilka betecknar två faser. Vårt nuvarande liv på jorden är punkten. Det börjar. Det slutar. Det är kort. Men från punkten utgår en linje som fortsätter i all evighet. Den linjen är evigheten, som kristna kommer att tillbringa i himlen. Just […]

Del 4: Givande

av

Givandet påminner mig om att Guds pengar har ett högre syfte än mitt överflöd. Givandet tar ned mig själv från tronen och upphöjer Kristus. Det bryter mammons kedjor som annars förslavar mig. När jag ger bort något släpper jag den kontroll, makt och prestige som kommer med välstånd. Men givande berövar mig inte på det […]

Del 2: Mina eller Guds pengar?

av

Från början till slut betonas i Bibeln att Gud äger allt i universum. Förvaltarskap är att leva i ljuset av detta. Vi är förvaltare, inte ägare, av Guds tillgångar som han har anförtrott oss för vår korta tid på jorden. Hur vi hanterar pengar och ägodelar visar vem vi verkligen ser som dess sanne ägare […]

Del 16: Apostlagärningarna 21:17-23:35

av

Denna del domineras av anklagelser, rättegångar och försvarstal. Lukas återger att Paulus anlände till Jerusalem och där blev varmt välkomnad av de kristna. Men på grund av den starka judiska fientligheten mot Paulus, uppmuntrades han av Jakob och de äldste att delta i en judisk reningsritual vid templet. Man trodde att det skulle dämpa de […]

Del 12: Apostlagärningarna 15:36–16:40

av

Gud hade berett möten för Paulus med olika individer i Makedonien. Det första var med Lydia, det andra var med en slavflicka som ordnade inkomster åt sin ägare genom att spå framtiden och det tredje var med en fångvaktare och hans familj i Filippi. Att få Paulus till dessa möten var inte helt enkelt då […]

Del 7: Apostlagärningarna 9:1-31

av

Under de tvåtusen åren som har gått sedan hans död och uppståndelse, är det miljontals människor som har fått möta Jesus och kommit till tro på honom. Liv har blivit förvandlade. Men få omvändelser är så dramatiska som den för Saul (Paulus judiska namn). Det är definitivt den mest berömda omvändelsen i historien och så […]

Del 2: Apostlagärningarna 2

av

Det som skedde på pingstdagen i Jerusalem, efter att Jesus hade stigit upp till himlen, är en av nyckelhändelserna i Apostlagärningarna. Gud utgjuter Anden, vilket Jesus själv hade utlovat (Lukasevangeliet 24:49 och Apostlagärningarna 1:4–5). Detta innebar också ett framåtskridande i Guds frälsningsplan, där en ny etapp påbörjades. Precis som Anden nedsteg över Jesus vid hans […]

Del 7: Bibeln

av

Bibeln gör anspråk på att dess yttersta författare är Gud, där de olika delarna har nedtecknats av människor, ledda av Guds Ande. Detta är också vad som uttrycks i Andra Timotheosbrevet 3:16: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud.” Av den anledningen är det därför rättmätigt att säga att Bibeln är Guds ord. Enbart […]

Del 5: Bön

av

När man läser de fyra evangelierna framgår att Jesus konstant undervisade, uppmanade, uppmuntrade och inspirerade sina lärjungar till att be. Bönen hade en given plats i Jesu liv. Det märker vi genom att Jesus var gång han stod inför ett avgörande skede i sin gärning, drog sig undan för att be och hämta kraft. På […]

Del 3: Gemenskapsgruppen – församlingen nära livet

av

Vårt samhälle och vår tid är mer individualistisk än någonsin, gemenskap är en bristvara. Många saknar vänner att prata med och dela sitt liv med. Ofta vet man inte ens vad grannen intill heter. Ensamheten har nog aldrig varit så utbredd i Sverige. Men det var inte tänkt att vi skulle leva våra liv isolerade. […]

Del 10: Filipperbrevet 4:10-23

av

Som avslutning på brevet, till sin älskade församling i Filippi, uttrycker Paulus sin stora tacksamhet. Ända sedan församlingen i Filippi grundades hade han haft en särskild relation till dem. Vid en punkt under Paulus missionsarbete, var dessa de enda som stöttade honom ekonomiskt. Nu hade de på nytt sänt honom en gåva, och brevets avslutning […]

Del 8: Filipperbrevet 3:12-21

av

Att döma av de många idrottsmetaforer man finner i Paulus skrifter verkar det som att han gillade sport. Han hänvisar till bland annat boxning (Första Korinthierbrevet 9:26). Men allra mest återkommer han till löpartävlingen (Apostlagärningarna 20:24; Första Korinthierbrevet 9:24–26; Andra Timotheosbrevet 4:7), och det är denna metafor för det kristna livet som vi möter i […]