Betania TV av Jonas Nordén

112 av 75 delar

Guds hus

av

Jonas Nordén predikar om att Jesus behöver få rena sin kyrka och att vi är Guds hus, Guds tempel.