Betania TV av Johan Jesperson

6 Items

Del 8: Livsstil och levnadsstandard

av

När det gäller hur vi ska förhålla oss till sådant som materialism och lyx gav Jesus oss tydliga befallningar. När det gäller vår livsstil och våra ägodelar gav han principer. Jesus lämnade inte någon definitiv checklista över vad vi kan äga och inte kan äga, och hur vi kan och inte kan använda våra pengar. […]

Del 5: Hur var det nu med tionde?

av

Att ge tionde är en princip som innebär att man ger 10 procent. Tiondegivandet har sina rötter i Gamla testamentet, där det infogades i Guds förbund med det israelitiska folket som en skriven lag. Jesus såg själv tiondegivandet som självklart (Matteusevangeliet 23:23). Idag finns det olika uppfattningar inom kyrkorna hur man ska se på tiondet […]

Del 10: Apostlagärningarna 13-14

av

Från Apostlagärningarna 13 och framåt fokuserar Lukas i sin skildring av kyrkans historia nästan uteslutande på missionen till hedningarna. Här finner vi hur Anden utväljer Paulus och Barnabas till att bli missionärer. Nu tar också Paulus över Petrus roll som centralgestalt i boken. Paulus och hans sällskap seglar ut, stannar till på Cypern, och fortsätter […]

Del 9: Apostlagärningarna 11:19-12:25

av

Efter skildringen av hur hedningarna inbjuds att ta del av budskapet om Jesus, får vi i resten av Apostlagärningarna vara med och se hur den världsvida kyrkan växer fram. Som övergång nämns först hur en församling i Antiochia i Syrien har vuxit fram ur den förföljelse som bröt ut efter att Stefanos stenats till döds. […]

Del 5: Apostlagärningarna 6-7

av

Stefanos var en av urkyrkans nyutnämnda med ansvar för matdistributionen. Han var också en kraftfull och övertygande talare, vilket framgår i hans försvarstal inför det judiska rådet. Han presenterade en summering av det judiska folkets historia och gjorde tydliga tillämpningar som sved för åhörarna. Under sitt försvarstal anade kanske Stefanos att han talade en dödsdom […]