Betania TV av Joel Jarbo

1 Item

Del 3: Guds nöd för människor

av

Joel Jarbo predikar del 3 i vår serie “Nå vidare med evangeliet”, utifrån Jos 2 och berättelsen om Rachav, den prostituerade kvinnan som blev en del av Gudsfolket och Jesu egen släkt!