Betania TV av Erik Johansson

2 Items

Den goda sexualiteten

av

Erik Johansson ger i den här undervisningen en god biblisk grund för Guds goda vision kring mänsklig samlevnad och sexualitet. Undervisningen hölls i Betaniakyrkan den 13 maj 2017.