Pengar, stålar, cash

10 Items

Vårens serie i Betaniakyrkan är "Pengar, stålar, cash" – en serie om pengar, livsstil och Jesus. Utifrån det uppdrag vi har fått att vara Guds förvaltare, är vår förhoppning att serien ska bli en hjälp för dig att hantera pengar och ägodelar på ett klokt sätt.

Pengar och ägodelar är ett av de absolut mest centrala ämnena i Bibeln. Varför då? Jo, för Gud vill få oss att inse det starka samband som finns mellan vårt verkliga andliga tillstånd och vårt förhållningssätt till pengar och ägodelar. Och eftersom Gud älskar och bryr sig om oss, vill han hjälpa till att fatta så kloka ekonomiska beslut som möjligt.

Studieguiden till serien finns att köpa på Betaniakyrkan för 30 kr.

Del 10: Vägen vidare

av

Man kan se på sitt liv i termer av en punkt och en linje, vilka betecknar två faser. Vårt nuvarande liv på jorden är punkten. Det börjar. Det slutar. Det är kort. Men från punkten utgår en linje som fortsätter i all evighet. Den linjen är evigheten, som kristna kommer att tillbringa i himlen. Just […]

Del 9: Pengar och familjen

av

Familjer är hjärtat och själen i samhället. Hemmet som man växer upp i är platsen där karaktären utformas, vanor utvecklas och framtiden stakas ut. Ordspråksboken 22:6 lyder: ”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Men ett område där denna princip försummas i en del familjer […]

Del 8: Livsstil och levnadsstandard

av

När det gäller hur vi ska förhålla oss till sådant som materialism och lyx gav Jesus oss tydliga befallningar. När det gäller vår livsstil och våra ägodelar gav han principer. Jesus lämnade inte någon definitiv checklista över vad vi kan äga och inte kan äga, och hur vi kan och inte kan använda våra pengar. […]

Del 7: Lån och skulder

av

En skuld är en summa pengar som man är skyldig någon annan. Skulder innefattar sådant som exempelvis banklån, kreditkortsköp, varor köpta på avbetalning, pengar man har lånat av vänner och bekanta, bostadslån. Under det senaste århundradet har hushållens skulder i Sverige skjutit i höjden enormt – och vi lockas ständigt med erbjudanden såsom ”köp nu, […]

Del 6: Sparande

av

Att spara är att lägga undan pengar för framtiden. Genom att avstå från att använda dem i nuet, kan man bibehålla dem för senare bruk. I Ordspråksboken 21:20 står det att ”dåren förslösar allt”. Den vise förutser alltså framtida behov medan den dåraktige förbrukar sina resurser utan att tänka efter. Sparande är att förbereda sig […]

Del 5: Hur var det nu med tionde?

av

Att ge tionde är en princip som innebär att man ger 10 procent. Tiondegivandet har sina rötter i Gamla testamentet, där det infogades i Guds förbund med det israelitiska folket som en skriven lag. Jesus såg själv tiondegivandet som självklart (Matteusevangeliet 23:23). Idag finns det olika uppfattningar inom kyrkorna hur man ska se på tiondet […]

Del 4: Givande

av

Givandet påminner mig om att Guds pengar har ett högre syfte än mitt överflöd. Givandet tar ned mig själv från tronen och upphöjer Kristus. Det bryter mammons kedjor som annars förslavar mig. När jag ger bort något släpper jag den kontroll, makt och prestige som kommer med välstånd. Men givande berövar mig inte på det […]

Del 3: Materialism

av

Materialism handlar om att det högsta värdet ligger i ett materiellt välbefinnande, i främjandet av materiell utveckling och en betoning på materiella snarare än andliga ting. Materialism är en lögn som satan viskar i våra öron: ”Om du bara hade den eller den saken skulle du bli lycklig.” Så länge vi lever enligt den lögnen, […]

Del 2: Mina eller Guds pengar?

av

Från början till slut betonas i Bibeln att Gud äger allt i universum. Förvaltarskap är att leva i ljuset av detta. Vi är förvaltare, inte ägare, av Guds tillgångar som han har anförtrott oss för vår korta tid på jorden. Hur vi hanterar pengar och ägodelar visar vem vi verkligen ser som dess sanne ägare […]

Del 1: Uppstart pengar, stålar, cash

av

Tusentals verser i Bibeln handlar direkt eller indirekt om pengar och ägodelar och hur Guds folk ska använda dem. Bibelns omfattande undervisning på detta område kallar på vår uppmärksamhet. Jesus återkommer oftare till ämnet pengar än till någonting annat. Inte ens talet om himlen och helvetet förekommer lika frekvent. Och frågan är varför? Jo, därför […]