Lovsång

5 Items

En temaperiod i Betaniakyrkan under fem söndagar i inledningen av 2017. Vi fokuserade på lovsång och tillbedjan utifrån olika aspekter. Varje människa är skapad för tillbedjan och vi behöver rikta den mot Gud för att hamna rätt.

Lovsångens mål

Del 4 i Betaniakyrkans temaperiod om Lovsång. Sara Lindholm från United, Malmö, predikar.

Lovsångens pris

Del 3 i Betaniakyrkans temaperiod om Lovsång. Mattias och Alexandra Söderberg predikar.

Lovsångens källa

av

Varje människa är skapad för tillbedjan. Frågan är bara mot vad eller mot vem vi riktar denna tillbedjan. När vi har vårt ursprung i Gud, lovsångens källa, så är också tanken att vi ska rikta vår lovsång och tillbedjan tillbaka mot Honom. Det är stort att vi får lov att göra det.
Den som tillber Gud måste tillbe i Ande och sanning, säger Jesus. Vad innebär det?